Image by Rémi Walle

FRAVÆR OG UTENFORSKAP

Hvorfor er det viktig å jobbe med fravær i skolen?

Skolefravær påvirker ikke bare kunnskapsutviklingen og skoleresultatene til enkeltpersoner, men spiller en sentral rolle i utviklingen av utenforskap, antisosial adferd og rusavhengighet. Sterke, trygge fellesskap med høy grad av tilhørighet er en av nøklene i arbeidet med å redusere skolefraværet.

 

«For 10 000 år siden måtte vi tilhøre en flokk, vi mennesker. Hvis vi ikke tilhørte en flokk, så ville vi dø. Det er fortsatt like viktig for hjernen vår, at vi må tilhøre. Så vi er kontinuerlig ute etter å se etter signaler på «er jeg innafor eller utafor».»

Karina Andersen Aas, MA, lederutvikler og mental trener.

 

Mennesker trenger tilhørighet

Vi mennesker trenger å høre til. Nærhet til andre mennesker og gode relasjoner er en forutsetning for å ha det bra. Vi må være del av fellesskap der vi føler oss sterkt ønsket. Den svenske forskeren Malin Gren Landell skriver i boken «Främja närvaro» om en rekke negative konsekvenser av skolefravær. Det har negativ effekt på kunnskapsutvikling og skoleresultat. Det kan føre til psykisk uhelse, smerter og søvnproblemer. Det leder noen ganger til antisosial adferd og rusavhengighet. Og det er årsak til utenforskap på kort og lang sikt.

Fravær fra grunnskolen viser seg å ha sterk sammenheng med frafall fra videregående opplæring. Dette igjen fører for ofte til arbeidsledighet og fattigdom. Personer som ikke har fullført og bestått videregående skole har gjennomsnittlig høyere arbeidsledighet og lavere inntekt enn de som har gjennomført videregående.

Ifølge NAV er det 25% av de elevene som starter på videregående opplæring som ikke fullfører innen 5 år. Det er ikke alle disse elevene som ønsker å få seg en utdanning innenfor det vanlige utdanningssystemet. Men mange elever faller fra fordi de ikke får rett hjelp til rett tid. Og disse elevene er det altfor mange av. 

Outdoors Meeting
 

Alle elever fortjener å føle seg sterkt ønsket på skolen sin.

Løsningen er sterke, trygge fellesskap med høy grad av tilhørighet.


Rundt omkring i landet finnes det flere skoler som får til nettopp dette, og to eksempler på dette er Vollebekk skole i Oslo og Knappskog skule utenfor Bergen. De har valgt to forskjellige strategier for å oppnå dette: 

Vollebekk definerer seg som en nærværsskole, og Knappskog satser på det de kaller digg læring; meningsfull og utfordrende undervisning med digitalt fokus og mye elevmedvirkning. Til tross for at skolene har to ulike strategier for å håndtere fraværsproblematikken, så har de følgende fellesnevnere: de følger elevene tett opp, har tydelige forventninger og får elevene til å føle seg sterkt ønsket på skolen.


Du kan lese mer om Vollebekk her og Knappskog her

Alle elever fortjener å føle seg sterkt ønsket på skolen sin. Det er på tide å heve forventingene til hvordan skolene jobber for å være en arena for fellesskap. For å bidra til dette bygger vi i Cymra digitale verktøy som hjelper lærere og skoleledere å jobbe systematisk med elevoppfølging.