top of page
Image by Rémi Walle
Quiet Desk

KURS OG VEILEDNING

ANALYSE

Hvordan står det til med fraværsarbeidet på skolen din? Hva er dere gode på og hva kan dere gjøre annerledes? Vi ser på rutiner, tidsbruk og kompetanse og gir dere en oversikt over hvilke grep som kan få ned fraværet ved deres skole.

Bestill analyse

FOREDRAG OM FOREBYGGING

Et foredrag om hvilke grep en skole kan/bør gjøre for å unngå at elever utvikler alvorlig skolefravær.

I foredraget lærer dere om:

  • Hvilke små grep som kan utgjøre en stor forskjell

  • Tidlige tegn å være oppmerksomme på/hvordan fange opp problemet før det blir et problem

  • Hva du kan gjøre når du ser tidlige tegn/konkrete ting du kan gjøre for å hindre at fraværet utvikler seg

  • Hvordan dere kan få med eleven og foreldrene på laget og jobbe sammen for mest mulig nærvær sammen

Bestill foredrag her

VIDEOKURS FOR KOLLEGIET

Dette videokurset er laget for å gjennomføres i skolens kompetansehevingstid. Det strekker seg over to ganger to timer, og inneholder videopresentasjoner og gruppeoppgaver som viser lærerne hvordan de raskt kan komme i gang med effektiv forebygging og oppfølging av elevfravær.

Les mer og bestill her

VIDEOKURS FOR SKOLELEDERE

I dette videokurset lærer ledelsen hvilke rutiner som bidrar til å få kontroll på elevfraværet ved skolen.

Les mer og bestill her

DIREKTE VEILEDNING

Vi følger opp skolen deres gjennom skoleåret. Vi starter med en dybdeanalyse av skolens nærværsarbeid, setter mål for året i samarbeid med dere og foreslår grep og endringer. Skolen forplikter seg til å gjennomføre det vi blir enige om. Gjennom jevnlige møter, følger vi opp arbeidet og veileder underveis. Vi har ulike kartlegginger mellom møtene som gir informasjon om hvordan lærere og elever opplever endringene og vi måler virkningen av ulike tiltak. Til slutt leverer vi en rapport som hjelper dere å sikre fortsatt nærvær.

Bestill en samtale om veiledning her.
Outdoors Meeting
bottom of page