top of page

PRESENTE

Presente er et digitalt verktøy som lar lærere og skoleledelse jobbe systematisk med forebygging og oppfølging av fravær.

Presente ...

  • ... gir lærere og skoleledelse oversikt over fravær både enkeltelever, klasser og trinn

  • ... varsler lærer om endringer i fravær

  • ... kommer med forskningsbaserte forslag til tiltak. Lærere kan også legge inn egne tiltak og systemet kan tilpasses skolens tiltaksrutiner

  • ... varsler om oppfølging av tiltak

  • ... skaper oversikt over tiltakenes effekt på fravær, både på elev-, klasse- og skolenivå

Presente tar i bruk intelligent teknologi for å skape oversikt over elevenes utvikling, systematisere gjennomføringen av tiltak for både forebygging og oppfølging av fravær og samle informasjon om hva som virker. Prosjektet vant EdTech Hackathon i 2019 under navnet «Bra jobba!».

Vil du vite mer om hvordan du kan bruke Presente på din skole?

Ta kontakt via skjemaet under.

Takk for innsendingen din!

bottom of page