Med intelligent teknologi bidrar Presente til arbeidet med å redusere og forebygge fravær i skolen.

Det er sterk statistisk sammenheng mellom fravær i grunnskolen og frafall i videregående. Frafall utgjør et stort problem, både for den enkelte ungdom og dennes familie og for samfunnet som helhet. De sosiale og økonomiske omkostningene av dette problemet er enorme.

Vi vet at mye kan gjøres for å forhindre fravær. Skoler som jobber systematisk med dette lykkes med å redusere fravær og holde det lavt. Med Presente ønsker vi å bidra til det systematiske arbeidet med å redusere og forebygge fravær gjennom et digitalt verktøy for lærere.

Presente tar i bruk intelligent teknologi for å skape oversikt over elevenes utvikling, systematisere gjennomføringen av tiltak for både forebygging og oppfølging av fravær og samle informasjon om hva som virker. Prosjektet vant EdTech Hackathon i 2019 under navnet «Bra jobba!».

 

Presente bidrar til å gjøre skolen til en inkluderende arena

Teenage Studenter Raising Hands
 

Presente er et digitalt verktøy som lar lærere og skoleledelse jobbe systematisk med forebygging og oppfølging av fravær.

Presente ...

  • ... gir lærere og skoleledelse oversikt over fravær både enkeltelever, klasser og trinn

  • ... varsler lærer om endringer i fravær

  • ... kommer med forskningsbaserte forslag til tiltak. Lærere kan også legge inn egne tiltak og systemet kan tilpasses skolens tiltaksrutiner

  • ... varsler om oppfølging av tiltak

  • ... skaper oversikt over tiltakenes effekt på fravær, både på elev-, klasse- og skolenivå

 

Er du interessert i høre mer?

  • Vil du vite mer om hvordan du kan bruke Presente på din skole? Ta kontakt via skjemaet under eller gjennom chatten.

Takk for innsendingen din!