top of page

Kultur for nærvær - hva er det?

Å bygge en skolekultur for nærvær er en måte å jobbe med skole på som reduserer skolefravær. Målet er å ha få eller ingen elever som sliter med å komme på skolen eller delta i undervisningen. I en kultur for nærvær er det noen viktige ting som er på plass:

 

Tydelige forventinger

 • Skolen formidler tydelig til elevene at de er ønsket som aktive deltakere i skolefellesskapet.

 • Elever og foreldre vet hva de negative konsekvensene av fravær er. 

 • Lærerne og familiene er på samme side i ønsket om at elevene skal lykkes.

 

Relasjoner av høy kvalitet - både mellom voksne og elever og mellom elevene 

 • Lærerne har tid til å bli kjent med elevene. De bryr seg og elevene merker det.

 • Elevene får hjelp til å bli trygge på hverandre.

 • Relasjoner mellom voksne og barn eller ungdom er først og fremst den voksnes ansvar.

 • Skolen jobber aktivt med å etablere og ta vare på gode relasjoner med elevenes foresatte.

 

Gode opplevelser i klasserommet

 • Undervisningen og vurderingene gir mestringsfølelse og føles relevant for eleven.

 • Det er greit å kjede seg litt, men ingen trenger å kjede seg hele tiden. 

 • Elever og lærere har det hyggelig sammen.

 

Hjelp når ting er vanskelig

 • Lærere og skolens ledelse er tidlig ute med å ta tak når noe ikke er helt som det skal. Det forebygger fravær.

 • Kontaktlærer har god kontakt med hjemmet og har lav terskel for å ringe hjem. 

 • Skolen prioriterer å løse problemer med en gang de oppstår. Sånn slipper de problemer som er store, vonde og veldig vanskelige å løse. 

 

Disse prinsippene er identifisert ut fra kunnskapen som finnes rundt om i kommunene om godt nærværsarbeid. Du vil kjenne dem igjen i ulike kommunale veiledere. I tillegg lener vi oss tungt på konseptet "Nærværsskolen", utviklet av Silje Hrafa Tjersland. 

bottom of page