top of page

FOREDRAG OM FOREBYGGING

Lanseringstilbud

Et foredrag om hvilke grep en skole kan/bør gjøre for å unngå at elever utvikler alvorlig skolefravær.

I foredraget lærer dere om:

  • Hvilke små grep som kan utgjøre en stor forskjell

  • Tidlige tegn å være oppmerksomme på/hvordan fange opp problemet før det blir et problem

  • Hva du kan gjøre når du ser tidlige tegn/konkrete ting du kan gjøre for å hindre at fraværet utvikler seg

  • Hvordan dere kan få med eleven og foreldrene på laget og jobbe sammen for mest mulig nærvær sammen

Tid: 45-60 minutter

Pris: 4990,- (ordinær pris: 7990,-)

bottom of page