top of page
path26.png

OM OSS

Vi er en liten gjeng skolefolk, akademikere og utviklere som ønsker å bidra til at flere barn og ungdom har en god oppvekst. Gjennom kompetanse og teknologi vil vi spre kunnskap om hvordan skoler kan skape en kultur for nærvær, en skole der alle elever er trygge, trives og lærer.  

Ved hjelp av intelligent teknologi vil vi systematisere og forenkle måten vi jobber med inkludering av mennesker i et av de viktigste fellesskapene våre, skolen. Vi ønsker at teknologi skal brukes til å fremme medmenneskelighet og tilhørighet. Derfor utvikler vi digitale verktøy som skaper overblikk og gjør det enkelt å løse problemer med en gang de oppstår, slik at elever slipper å oppleve komplekse, langvarige vansker.

Ved hjelp av foredrag, kurs og veiledning hjelper vi skoler å ta i bruk kunnskapen om hva som virker.

MARIT FAGERHEIM WIIK

Daglig leder

Marit er daglig leder i Cymra. I tillegg jobber hun som undervisningsinspektør på Hovseter ungdomsskole i Oslo. Marit tror på at ungdom som opplever kjærlighet og utvikler tro på seg selv vil bidra til en god framtid for jorda vår. Marit er ansvarlig for kompetansedelen av Cymra.

PETTER EGESUND

Teknisk sjef

Petter har det overordnede tekniske ansvaret i Cymra og står for mye av programmeringen. Samtidig jobber han med big data og kunstig intelligens som CTO i Sannsyn. Hans lidenskap er fotball og algoritmer.

SILJE HRAFA TJERSLAND

Fagansvarlig

Silje er vår ekspert på skolenærvær. Hun er barnevernspedagog i bunnen og har jobbet i mange år med å utvikle og implementere forskningsbaserte, effektive rutiner som fremmer skolenærvær og bidrar til at elever får rett hjelp til rett tid, slik at de slipper å utvikle bekymringsfullt fravær. Til daglig jobber hun som sosialpedagogisk rådgiver i Oslo. Silje brenner for en skole for alle.

CHRISTIAN RIIS

Økonomiansvarlig og styreleder

Christian er styreleder. Han har dessuten ansvar for tallene i Cymra. Han har sitt virke som professor i samfunnsøkonomi på BI. Christian har erfaring fra flere startups og er god på strategi. Han tror at å være sammen og oppleve tilhørighet, er det viktigste for kunnskap.

bottom of page