Image by Helena Lopes

CYMRA

Vi skaper teknologi som fremmer fellesskap og tilhørighet.

Tilhørighet handler om å kunne være seg selv sammen med andre. Når vi setter pris på hverandre for de vi er, bygger vi et robust fellesskap med kreativitet og kjærlighet nok til å løse de utfordringene vi møter.  Vi lager digitale verktøy som forenkler og systematiserer arbeidet med å gjøre skoler og arbeidsplasser til arenaer der folk føler seg vel og ønsker å være.

Slik bidrar vi til et varmere samfunn.

 
Image by Tegan Mierle

FRAVÆR OG UTENFORSKAP

Hvorfor er det viktig å jobbe med fravær i skolen?

Skolefravær påvirker ikke bare kunnskapsutviklingen og skoleresultatene til enkeltpersoner, men spiller en sentral rolle i utviklingen av utenforskap. Sterke, trygge fellesskap med høy grad av tilhørighet er en av nøklene i arbeidet med å redusere skolefraværet og bidra til å skape et mer inkluderende fellesskap.

 

Våre produkter

 
School%20Hallway_edited.jpg

PRESENTE

Presente er et verktøy som lar lærere og skoleledelse jobbe systematisk med forebygging og oppfølging av fravær i skolen.